Analys på lakvatten Gränsvärde L/S 0.1 (mg/l) Gränsvärde L/S 10 (mg/kg TS)
Arsenik, As 0.06 0.5
Barium, Ba 4 20
Kadmium, Cd 0.02 0.04
Krom total, Cr 0.1 0.5
Koppar, Cu 0.6 2
Kvicksilver, Hg 0.002 0.01
Molybden, Mo 0.2 0.5
Nickel, Ni 0.12 0.4
Bly, Pb 0.15 0.5
Antimon, Sb 0.1 0.06
Selen, Se 0.04 0.1
Zink, Zn 1.2 4
Klorid, Cl 460 800
Fluorid, F 2.5 10
Sulfat, SO4 1500 1000
DOC 160 500
Fenolindex   1
TS för lösta ämnen   4000
Analys av fast material Gränsvärde (totalhalt)
TOC enl. EN 13137 3%
BTEX 6 mg/kg TS
PCB (7) 1 mg/kg TS
Mineralolja C10-C40 500 mg/kg TS
Cancerogena PAH 10 mg/kg TS
Övriga PAH 40 mg/kg TS

Se våra analyspaket för laktester

Analys på lakvatten Gränsvärde L/S 0.1 (mg/l) Gränsvärde L/S 10 (mg/kg TS)
Arsenik, As 0.3 2
Barium, Ba 20 100
Kadmium, Cd 0.3 1
Krom total, Cr 2.5 10
Koppar, Cu 30 50
Kvicksilver, Hg 0.03 0.2
Molybden, Mo 3.5 10
Nickel, Ni 3 10
Bly, Pb 3 10
Antimon, Sb 0.15 0.7
Selen, Se 0.2 0.5
Zink, Zn 15 50
Klorid, Cl 8500 15000
Fluorid, F 40 150
Sulfat, SO4 7000 20000
DOC 250 800
Fenolindex    
TS för lösta ämnen   60000
Analys av fast material Gränsvärde (totalhalt)
pH >6
TOC enl. EN 13137 5%
ANC Skall analyseras

 

Se våra analyspaket för laktester

Analys på lakvatten Gränsvärde L/S 0.1 (mg/l) Gränsvärde L/S 10 (mg/kg TS)
Arsenik, As 3 25
Barium, Ba 60 300
Kadmium, Cd 1.7 5
Krom total, Cr 15 70
Koppar, Cu 60 100
Kvicksilver, Hg 0.3 2
Molybden, Mo 10 30
Nickel, Ni 12 40
Bly, Pb 15 50
Antimon, Sb 1 5
Selen, Se 3 7
Zink, Zn 60 200
Klorid, Cl 15000 25000
Fluorid, F 120 500
Sulfat, SO4 17000 50000
DOC 320 1000
Fenolindex    
TS för lösta ämnen   100000
Analys av fast material Gränsvärde (totalhalt)
Glödförlust 10%
TOC enl. EN 13137 6%
ANC Skall analyseras

Se våra analyspaket för laktester