Analys av metaller och organiska miljögifter i biota

ALS Scandinavia har ett brett utbud av analyspaket för analys av biota (växter och djur), både för metaller och organiska miljögifter.

Vi analyserar bl.a. fisk, musslor, mossa och fågelägg. Våra paket innehåller bl.a. analys av PCB, dioxiner, tungmetaller, PAH, PFOS, bromerade flamskyddsmedel och klorparaffiner. Vi erbjuder analys av de prioriterade ämnena för biota som finns i vattendirektivet 2013/39/EU.

Utöver våra vanligaste paket som finns på hemsidan kan vi erbjuda en rad andra analyser i biota, exempelvis myskämnen, bisfenol A, nonyl-och oktylfenol samt ett stort antal grundämnen. Kontakta oss om du önskar utföra en analys som inte finns med på vår hemsida så hjälper vi dig gärna.

 

Se våra analyspaket för biota

Läs vårt informationsblad om analyser av biota

 

Provberedning och dissekering

ALS Scandinavia kan utföra dissekering av fisk och musslor åt er. Vi tar ut fisklever och/eller fiskmuskel samt musselvävnad för analys. Vi har även möjlighet att utföra åldersbestämning av fisk, då används fiskens huvud och gälar. Vid förfrågan utför vi könsbestämning samt mäter längd och vikt hos fisken. Om bestämning av fetthalt eller torrsubstans önskas erbjuder vi även dessa analyser.

 

Kontakta oss gärna för mer information om analys av biota

Om du önskar en särskild haltangivelse, dissekering eller en analys som inte finns på hemsidan är du välkommen att diskutera det med oss.

Kundtjänst Stockholm (organiska miljögifter):
Telefon: 08-527 752 00
E-mail: info.ta@alsglobal.com

Kundtjänst Luleå (metaller):
Telefon: 0920-28 99 00
E-mail: info.lu@alsglobal.com

Vanliga analyser och tjänster för biota

Analys Paketnamn
Arsenikspeciering OB-19d Arsenikspeciering i biota
Bromerade flamskyddsmedel OB-25a Bromerade flamskyddsmedel i biota
Bromerade flamskyddsmedel inkl. TBBP-A OB-25q Bromerade flamskyddsmedel inkl TBBP-A i biota
Dioxiner, furaner OB-22 Dioxiner och furaner i biota
Dioxinlika PCB OB-2b Dioxinlika PCB i biota
Fetthalt i fisk Fetthalt i fisk
Ftalater OB-4a Ftalater i biota
Klorbensener OB-8 Klorbensener i biota
Klorerade pesticider OB-3a Klorerade pesticider i biota
Klorparaffiner OB-32 Klorparaffiner i biota
Kvicksilver i fiskmuskel Kvicksilver i fiskmuskel
Metaller M-4 Grundämnen i biota
Metylkvicksilver OB-19e Metylkvicksilver i biota
Organofosfater OB-25c Organofosfater (flamskyddsmedel, mjukgörare) i biota
PAH OB-1 PAH i biota
PCB7 OB-2a PCB i biota
Perfluorerade ämnen OB-34a Perfluorerade ämnen i biota
PFOS och PFOA OB-34b PFOS och PFOA i biota
Selenspeciering OB-19f Selenspeciering (biota)
Tennorganiska föreningar OB-19a Tennorganiska föreningar i biota

Övriga analyser/tjänster

Dissekering (fisk/mussla)
Frystorkning
Könsbestämning (fisk)
Åldersbestämning (fisk)