Tack vare ALS Europas unika HRMS laboratorium kan vi erbjuda dig hjälp och pålitlig analys av dioxiner och POPs, inklusive dioxiner och furaner fritt från föroreningar av PCCD/F. Genom att dedikera tre separata laboratorier för analys av dioxiner och POPs kan ALS separera kontaminerade och icke kontaminerade prover från varandra. Denna behandling förhindrar korskontamination och möjliggör analys vid mycket låga nivåer.

Instrumentparken består bland annat av fyra högupplösande, dubbelfokuserade omvända Nier-Johnson geometri magnetsektor masspektrometrar. 

ALS HRMS laboratorium uppnår lägre detektionsgränser, högre selektivitet än lågupplösta GC/MS instrument och är bland de mest känsliga på marknaden. HRGC/HRMS är det optimala valet för applikationer som kräver spårnivåer, exempelvis analys av dioxiner, furaner, PAH, PCB kongener samt PBDE.
I tillägg till EPA metoder så har ALS möjligheten att utveckla och modifiera metoder anpassat till våra kunders analytiska behov. 
 
Utöver rutinmässiga krav associerade med identifiering av PCDD/F kongener och dioxinliknande PCB och indikatorer av PCB, så uppfyller ALS specifika krav på analys av POPs. Detta exempelvis genom att använda certifierade referensmaterial och delta i internationella provningsjämförelser.
 
För mer information, läs gärna mer i vårt informationsblad om dioxiner och plana PCB ( texten är på engelska) Dioxin and coplanars PCBs brochure.
 

ALS kompetenscentrum för analys av dioxiner finns i Pardubice, Tjeckien. Laboratoriet har mer än 15 års erfarenhet av analys för dioxiner, furaner, dioxinlika PCB, PCB7 och bromerade flamskyddsmedel. Ackrediteringen omfattar en stor variation av provmatriser och följer etablerade standardmetoder som US EPA 1613B, US EPA 1668 och EN 1948-2,3.

 

Exempel på matriser som analyseras:

Inre och yttre miljö

Industriprover

Livsmedel

Annat

Jord, sand

Industriavfall

Fasta och flytande livsmedel

Mineraler

Sediment

Byggnadsmaterial

Foder

Blod

Ytvatten, grundvatten

Papper och pappersmassa

Dricksvatten

Vävnadsprover

Lakvatten och avloppsvatten

Färger och pigment

Mjölk

Passiv provtagning

Emissioner och rökgaser

Pesticider

Tillsatsämnen

 

Aska

Polymerer

Fisk och fiskprodukter

 

Slam

Textilier

Ägg

 

Biota

Syror

Växtprover

 

Damm

 

 

 

Laboratoriet har stor kapacitet och kan erbjuda korta svarstider med fyra högupplösande GC-MS instrument och olika typer av utrustning för upparbetning och rening av extrakt.

I vissa länder erbjuder ALS även provtagning av rökgaser (inte i Skandinavien) och har därför god erfarenhet av vilken provtagningsutrustning som krävs för att nå bästa möjliga resultat. Laboratoriet preparerar och sänder ut färdiga  glaskolonner med filter, spikade XAD2-absorbenter och PUF-ar (poly uretan foam). Utrustning finns även för högvolymprovtagning av vatten.

Provtagningsutrustning levereras i vadderade väskor som skyddar utrustningen och gör den lätt att transportera.

Kontakta oss gärna för mer information.