Sällsynta jordartsmetaller (REE eller REE) används i tillverkning av ett stort antal nya teknologier som exempelvis LED-skärmar, lampor, elektroniska motorer, batterier och vindturbiner. Den kraftigt ökande användningen av sällsynta jordartsmetaller innebär också att elementen blir alltmer relevanta att analysera med avseende på miljöpåverkan.

ALS Scandinavias laboratorium i Luleå är specialierat på analys av spårelement. Genom kombinationen av högupplösande ICP-MS (ICP-SFMS) samt en anpassad och kontrollerad laboratoriemiljö kan ALS analysera sällsynta jordartsmetaller med mycket låga rapporteringsgränser. ALS Scandinavia erbjuder analys av sällsynta jordartsmetaller i exempelvis:

  • Jord, sediment och slam
  • Vatten
  • Biota
  • Geologiska material
  • Materialprov
  • M.m.

Vilka sällsynta jordartsmetaller kan analyseras?

ALS erbjuder analys av 16 REE i form av såväl omfattande analyspaket eller skräddarsydda lösningar för kundens behov. De nedanstående sällsynta jordartsmetaller kan erbjudas:

Ce, Cerium

Gd, gadolinium

Nd, neodym

Tb, terbium

Dy, dysprosium

Ho, holmium

Pr, praseodym

Tm, tulium

Er, erbium

La, lantan

Sm, samarium

Yb, ytterbium

Eu, europium

Lu, lutetium

Sc, skandium

Y, yttrium

I tillägg till ovan erbjuder ALS översiktsanalys som inkluderar såväl huvudelement, tungmetaller. spårelement och sällsynta jordartsmetaller. Vår översiktsanalys kan också kompletteras med halogener i form av brom, klor och jod. Omfattande översiktsanalyser kan vara användbart vid exempelvis:

  • Kontroller av bakgrundsnivå i miljön
  • Analys av orenheter i produkter eller kemikalier
  • Forskning- eller utredningssyften, exempelvis när man inte är helt säker på vart en viss substans kommer ifrån och behöver omfattande data.

Kontakta gärna oss för mer information om analys av REE-element.