Lakning av organiska ämnen

Genom att utföra lakning av organiska ämnen kan man ta reda på vilka mängder som riskerar spridning till exempelvis grund- och ytvatten och i förlängningen upptag av djur och växter. Detta kan ge ett potentiellt mervärde i jämförelse med att endast utvärdera totalhalter vid riskbedömning.

För lakning av oorganiska föreningar finns väletablerade metoder medan lakning av organiska ämnen förknippas med ett antal svårigheter. Ett exempel är att flertalet organiska ämnen har begränsad eller låg vattenlöslighet samt att olika provmatriser uppträder olika vid lakning. Detta får till följd att metodval till stor del är beroende på vilka organiska ämnen man avser undersöka samt i vilken provmatris. PFOS/PFOA-molekylens hydrofila ända gör den exempelvis vattenlöslig och därmed lättillgänglig vid traditionellt skaktest medan andra organiska ämnen fordrar andra metoder.

 

Kontakta oss!

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så återkommer vi till dig! 

Den här webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.