Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
aldrin 0.01 mg/kg
kamfeklor (toxafen) 1 0.1 mg/kg
klordan 0.02 mg/kg
DDT 0.05 mg/kg
dieldrin 0.01 mg/kg
endosulfan 0.05 mg/kg
endrin 0.01 mg/kg
heptaklor 0.01 mg/kg
hexaklorbensen 0.01 mg/kg
alfa-hexaklorocyclohexan 0.02 mg/kg
beta-hexaklorocyclohexan 0.01 mg/kg
gamma-HCH (lindan) 0.01 mg/kg

F-PEST-6B Pesticider i fiskfoder

Paketinfo

Pris: 2 230 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 100 g
Provkärl: Originalförpackning eller 240 ml plastburk för livsmedel
Metod: GC
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För lagstiftning och utvärdering av resultat, se Pesticider i livsmedel.
1 Parametern är ej ackrediterad