Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Sulfidförande berg
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
ABA-test:
syrapotential (AP)
neutralisationspotential (NP)
netto neutralisationspotential (NNP)
neutralisationspotentialkvot (NPR)
kol, totalhalt (TC)
NAGpH-test:
pH efter NAGpH-test

SULF-3 Tillägg: ABA-test och NAGpH-test i sulfidhaltigt bergmaterial

Paketinfo

Pris: 6 770 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Sulfidförande berg
Metod: SS-EN 15875 (ABA-test)
Express: Ja, Expresstariff 14: 2 dagar +175%; 3 dagar +150%; 4 dagar +120%; 5 dagar +100%; 6 dagar +75%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Tilläggsanalys till totalhalt svavel/metaller i sulfidhaltigt bergmaterial (SULF-2a, -2b, 2c). Tilläggsbeställningen ska göras inom 15 arbetsdagar från rapporteringsdatum av totalhalt svavel/metaller.
ABA-test och NAGpH-test utförs på material malt till >85% <75 µm.
Analyserna kan beställas separat, t.ex. endast ABA-test eller endast NAGpH-test. Kontakta laboratoriet i Danderyd för mer information.