Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mögel och hussvamp
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

A-3b Odling av mikroorganismer på materialprov

Paketinfo

Pris: 1 000 SEK / prov
Standard svarstid: 11 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mögel och hussvamp
Provmängd: 20-100 cm^2
Provkärl: plastpåse (t.ex. zip-påse eller fryspåse)
Metod: Odling, 7 dagars inkubering
Express: Nej