Renat vatten är en viktig beståndsdel i tillverkning av de flesta farmaceutiska produkter. Det är därför centralt att vattenreningsprocesser valideras och rutinmässigt kontrolleras för att säkerställa att vattnet håller en jämn kvalitet och möter de specificerade kraven.

Följande vattenkvaliteter finns definierade

 • Aqua purificata - Används för för framtagning av flytande läkemedel och i tvättprocesser av produktion och laboratorier.
 • Aqua pro injectione - Används för för framtagning av flytande läkemedel särskillt avsedda att injiceras, dropplösningar, ögon- och näsdroppar.
 • Aqua dialysis - Används för framtagning av dialyslösningar.

Testkraven på dessa vatten är omfattande. ALS erbjuder ett komplett analysutbud i enlighet med farmacopén.

 • Ingående parametrar
 • Aciditet och alkalinitet
 • Klorid, sulfat och ammonium
 • Tungmetaller
 • Nitrat
 • Fluorid
 • Utseende
 • TOC
 • Totalt tillgängligt klor

ALS erbjuder även bestämning av bakteriellt endotoxin med tubidimetrisk metod.