Specifika mikroorganismer

ALS erbjuder kvalitativ analys i läkemedel och medical device för att säkerställa frånvaro av specifika mikroorganismer. Dessa analyser tillsammans med totalhaltsbestämning används ofta för att frisläppa produkter till marknaden. Metoderna är utformade i enlighet frisläppning

Specifika mikroorganismer

·         Staphylococcus aureaus

·         Pseudomonas aeruginosa
·         Escherichia coli
·         Salmonella
·         Candida albicans
·         Bile-tolerant gramnegativ bacteria

Kontakta oss