ALS laboratorium för läkemedelsanalys kan erbjuda ett stort antal metoder för fysisk och kemisk analys enligt flertalet farmakopéer och kan således hantera såväl nationella och internationella kunder. ALS har dessutom möjlighet att utföra kundspecifika metoder som utvecklats för QC-frisläppning samt egenutvecklade och validerade analysmetoder.

Analys enligt internationella standarder och metoder

 • ICH Guidelienes
 • USP – United States Pharmacopoeia
 • Ph.Eur – European Pharmacopoeia
 • BP – British Pharmacopoeia
 • JP – Japanese Pharmacopoeia
 • CL – Czech Pharmacopoeia

Fysikalisk analys

 • Hårdhet
 • Desintegration/Degradation
 • Dimensioner
 • Utseende, färg och lukt
 • Viskositet
 • Smältpunkt
 • Sprödhet
 • Specifik gravitation
 • Icke synbara partiklar

Analystekniker

 • ICP-SFMS (högupplösande ICP-MS), ICP-OES
 • Gaskromatografi (GC) – FID och headspace
 • Jonkromatografi (IC)
 • HPLC (UV, DI, RI och fluorescensdetektorer)
 • Atomabsorptionsspektrometri (AAS)
 • Upplösningsanalys
 • FTIR
 • Karl Fischer titrering
 • Autotitrering
 • TOC-analyzer
 • UV/VIS spektrofotometer
 • Refractive Index

Har du några frågor? Kontakta gärna oss för mer information om fysisk och kemisk analys.