ALS Scandinavias egen analyskapacitet för metallföroreningar är fokuserad på metallanalys av nästan hela periodiska systemet med spektrometriska tekniker, ned till ultralåga haltnivåer (ppt, ppq). Vid analys av läkemedel används oftast tekniken ICP-SFMS (Inductive coupled plasma sector field masspectrometer) alternativt ICP-OES för prover med högre metallhalter.

De spektrometriska teknikerna möjliggör mätning på mycket låga haltnivåer. Ju lägre detektionsgränser, desto mindre är också den provmängd som krävs för en analys. Så lite som 20-50 mg behövs för att analysera en API, intermediat eller slutprodukt. Detta är särskilt betydelsefullt för aktiva substanser där provmängder kan vara begränsade.

ALS Scandinavias specialbyggda laboratorium ger den renrumsmiljö som är nödvändig för att fullt kunna utnyttja analysinstrumentens extrema detektionsförmåga. I detta ingår egen produktion av högrent vatten och syra med ytförångningsteknik (sub-boiling distillation).

ICP-SFMS

ICP-SFMS möjliggör direkt analys av vissa "svåra" provtyper som inte klaras med konventionell ICP-MS (ICP-QMS). Skillnaden ligger i konstruktionen av det "massfilter" som separerar isotoper/grundämnen med olika massa. I ICP-SFMS används magnetiska och elektrostatiska sektorer i stället för den s k quadrupol som har motsvarande funktion i ICP-QMS. Ett sektorinstrument kan separera partiklar med mycket mindre masskillnader jämfört med quadrupolinstrumentet.

Tekniken kallas därför också högupplösande ICP-MS (HR-ICP-MS). Denna högre upplösning gör det möjligt att undvika störningar (interferenser) som uppträder i vissa provtyper, t ex salthaltiga och biologiska prover. För provtyper eller grundämnen som inte berörs av sådana störningar kan ICP-SFMS användas med låg upplösning. Man når då betydligt lägre detektionsgränser än i ICP-QMS, för vissa element på nivån pg/l.