En utvald mikroorganism kan agera biologisk indikator. Genom att välja en  mikroorganism med hög resistens mot en eller flera steriliseringsmetoder kan den definieras med avseende på organism, stam, antalet kolonibildande enheter (sporer) per testenhet samt D-värde.

Biologiska indikatorer används för regelbunden kontroll av steriliseringsutrustning samt kontroll vid misstänkt driftsstörning. Efter att sporprovet har exponerats i sterilisatorn skickas det till ALS Mikrolab för analys. Otillräcklig inaktivering av sporerna medför tillväxt, vilket då betyder att steriliseringsprocessen behöver modifieras.

 

Den här webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.