Läkemedelsprover skickas med fördel direkt till det utförande laboratoriet kontaka oss för offert och information on hur du skickar in prover.

Det går bra att använda PostNord eller andra transportbolag. Om du behöver hjälp med att skicka försändelser till laboratoriet, vänligen kontakta oss.

Se till att proverna packeteras noggrant och att alla nödvändiga försiktighetsåtgärder är tagna innan prover skickas till ALS.

Säkerhetsinformation

När läkemedelsprover skickas är det särskilt viktigt att all nödvändig information om provet kommer ALS tillhanda. För att skydda vår egen personal samt säkerställa att den mest lämpliga metoden appliceras för analyserna behöver ALS följande information:

  • Provmatris
  • Förväntade höga halter av PBT (persistenta, bioackumulativa och/eller toxiska substanser
  • Eventuell smittorisk
  • Fordrar proverna några speciella förvaringsrutiner eller utrymmen?
  • MSDS (säkerhetsdatablad)
Den här webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.