Läkemedelsprover skickas direkt till det utförande laboratoriet. Läs mer om våra läkemedelslaboratorium i Norden här. Samtliga försändelser bör innehålla

  • Hänvisning till giltig offert för efterfrågad analys
  • Ifylld orderblankett
  • Eventuell relevant säkerhetsinformation (läs mer nedan)

Kontaka oss för offert och mer information on hur du skickar in prover.

Det går bra att använda PostNord eller andra transportbolag. Om du behöver hjälp med att skicka försändelser till laboratoriet, vänligen kontakta oss.

Se till att proverna paketeras noggrant och att alla nödvändiga försiktighetsåtgärder är tagna innan prover skickas till ALS.

Säkerhetsinformation

När läkemedelsprover skickas är det särskilt viktigt att all nödvändig information om provet kommer ALS tillhanda. För att skydda vår egen personal samt säkerställa att den mest lämpliga metoden appliceras för analyserna behöver ALS följande information:

  • Provmatris
  • Förväntade höga halter av PBT (persistenta, bioackumulativa och/eller toxiska substanser
  • Eventuell smittorisk
  • Fordrar proverna några speciella förvaringsrutiner eller utrymmen?
  • SDB (säkerhetsdatablad)
Den här webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.