Skicka läkemedelsprover till ALS

Läkemedelsprover skickas med fördel direkt till vårt laboratorium i Luleå.

ALS Scandinavia AB
Aurorum 10
977 75 Luleå

Det går bra att använda posten eller andra transportbolag. Om du behöver hjälp med att skicka försändelser till laboratoriet, vänligen kontakta oss.

Se till att proverna packeteras noggrant och att alla nödvändiga försiktighetsåtgärder är tagna innan prover skickas till ALS.

Säkerhetsinformation

När läkemedelsprover skickas är det särskilt viktigt att all nödvändig information om provet kommer ALS tillhanda. För att skydda vår egen personal samt säkerställa att den mest lämpliga metoden appliceras för analyserna behöver ALS följande information:

  • Provmatris
  • Förväntade höga halter av PBT (persistenta, bioackumulativa och/eller toxiska substanser
  • Eventuell smittorisk
  • Fordrar proverna några speciella förvaringsrutiner eller utrymmen?
  • MSDS (säkerhetsdatablad)

Kontakta oss