RENrumsvalidering

ALS Mikrolab i Sollentuna utför kvalificering av renrum med hjälp av mikrobiologisk utvärdering och partikelmätning. 

Renrumsvalidering

·         Ackrediterad provtagning och analys
·         Upprättande av kontrollplan

·         Upprättande av testplan och protokoll

·         Upprättande av styrande instruktioner

Kontakta oss