Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BDE 28
BDE 47
BDE 99
BDE 100
BDE 153
BDE 154
BDE 183

PSO-5 Bromerade flamskyddsmedel med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 6 355 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: GC-MS/MS
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Uppskattade upptagsdata finns (medelkoncentration kan uppskattas).