Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibenso(ah)antracen
bens(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren

PSO-1 PAH med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 1 315 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: HPLC-Fl/DAD, GC-MS
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).