Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Isotoper
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Sr-86 (strontium-86)
Sr-87 (strontium-87)

IR-Sr(II) Strontiumisotoper (Sr-86, Sr-87) i fasta matriser, separation, MC-ICP-MS

Paketinfo

Pris: 3 675 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Isotoper
Metod: MC-ICP-MS (multikollektor ICP-MS)
Anmärkningar: Kvoterna rapporteras tillsammans med aktuell standardavvikelse (absolut och relativ).
Läs mer om isotopanalyser på vår isotopsida.
För detaljerad information om analyspaketet, klicka här.