Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Isotoper
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Si-28 (kisel-28)
Si-29 (kisel-29)
Si-30 (kisel-30)

IR-Si Kiselisotoper (Si-28, Si-29, Si-30) i fasta matriser, MC-ICP-MS

Paketinfo

Pris: 3 675 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 4
Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Isotoper
Metod: MC-ICP-MS (multikollektor ICP-MS)
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Kvoterna rapporteras tillsammans med aktuell standardavvikelse (absolut och relativ).
Läs mer om isotopanalyser på vår isotopsida.
För detaljerad information om analyspaketet, klicka här.