Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tributyltenn (TBT)

PSO-11 Tributyltenn med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 3 120 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Anmärkningar: Medelkoncentration beräknas efter jämviktsantagande.