Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.2 ng total
PFBA perfluorbutansyra 0.1 ng total
HFPO-DA 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxi)propansyra 0.2 ng total
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.1 ng total
PFDA perfluordekansyra 0.3 ng total
PFHpA perfluorheptansyra 0.1 ng total
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.1 ng total
PFHxA perfluorhexansyra 0.1 ng total
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.1 ng total
PFNA perfluornonansyra 0.3 ng total
PFOA perfluoroktansyra 1 ng total
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.1 ng total
PFPeA perfluorpentansyra 0.1 ng total
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.1 ng total

PSO-34 Perfluorerade ämnen (PFAS) med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 4 550 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: DGT (PS PFAS)
Metod: LC-MS-MS
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.