Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Metaller och mineraler
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.5 µg/kg
Hg, kvicksilver 0.2 µg/kg
Cd, kadmium 0.05 µg/kg
Pb, bly 0.5 µg/kg

F-14 Tungmetaller i mineralvatten och läsk

Paketinfo

Pris: 1 200 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Metaller och mineraler
Provmängd: 10 ml
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Uppslutning och enklare provberedning ingår i priset.