Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Metaller och mineraler
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.02 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.02 mg/kg
Cd, kadmium 0.005 mg/kg
Pb, bly 0.03 mg/kg

F-14 Tungmetaller i torra livsmedel

Paketinfo

Pris: 1 250 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Metaller och mineraler
Provmängd: min. 1 g
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Uppslutning och enklare provberedning ingår i priset.