Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Näringsparametrar
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fruktos 0.05 g/100g
glukos 0.05 g/100g
maltos 0.05 g/100g
laktos 0.05 g/100g
galaktos 0.05 g/100g
sackaros 0.05 g/100g
summa socker 0.05 g/100g

F-NUT-4A Sockerarter i livsmedel

Paketinfo

Pris: 1 000 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Näringsparametrar
Provmängd: 50 g
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Metod: IC-ECD
Ackreditering: Ja