Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Allmän kemi
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
askhalt (olöslig i HCl) 0.1 g/100g

F-GEN-2B Askhalt olöslig i HCl i livsmedel

Paketinfo

Pris: 410 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Allmän kemi
Provmängd: 50 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: Gravimetri
Ackreditering: Ja