Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Glödgningsförlust vid 950 °C i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 295 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej