Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
okulär jordartsbenämning
vattenkvot
flytgräns (svenska fallkonsmetoden)
skrymdensitet

SR-2 Störd rutin inkl. skrymdensitet (CPT)

Paketinfo

Pris: 935 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej