Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
0.002 mm
0.0037 mm
0.0063 mm
0.011 mm
0.02 mm
0.037 mm
0.063 mm

Sed-7 Sedimentering med pipettmetoden (7 mätpunkter), 0.002-0.063 mm i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 300 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provmängd: 100 g (<2 mm)
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej