Provtyp: Växt- och anläggningsjordar
Analystyp: Växt- och anläggning
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pH
konduktivitet mS/cm
nitrat+nitrit mg/100g lufttorr jord
P, fosfor mg/100g lufttorr jord
K, kalium mg/100g lufttorr jord
Mg, magnesium mg/100g lufttorr jord
Ca, kalcium mg/100g lufttorr jord
mullhalt
kornfördelning (0.0017-20 mm)

ANL-2a Näringsanalys samt kornfördelningskurva i växt- och anläggningsjordar enligt AL-metoden

Paketinfo

Pris: 2 040 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 9
Provtyp: Växt- och anläggningsjordar
Analystyp: Växt- och anläggning
Provmängd: 2 l
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Express: Ja, Expresstariff 16: 3 dagar +150%; 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +50%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Om gränskurva önskas för kornfördelningen ska typ av gränskurva anges på analysbeställningen.
Utvärdering av analysen kan beställas som tillägg.