Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
4-tert-oktylfenol
4-n-oktylfenol
4-n-nonylfenol (rak)
p-nonylfenol

PSO-12 Nonylfenol och oktylfenol med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).