ALS lanserar ALSolutions, vår nya kundportal. ALSolutions kommer att tas i bruk successivt, redan idag kan du ta del av resultat och delresultat samt utvärdera och exportera data till Excel.

ALSolutions är idag tillgängligt för kunder hos ALS Danderyd och ALS Luleå. Systemet kommer så småningom även göras tillgängligt för våra kunder hos ALS Toxicon, Landskrona och ALS Mikrolab, Sollentuna.

Läs mer om hur du aktiverar ALSolutions

Det nya systemet kommer framöver även att innehålla provregistrering, webinar, instruktioner, gränsvärden med mera. Båda systemen kommer att existera parallellt under en tid.

ALSolutions - ALS nya kundportal

Logga in på ALSolutions

Kundinstruktion