Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester > Laktester
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-3 (L/S 2 & 10, 4mm)
Perkolationstest (kolonntest) L/S 0.1 & 10
Lakvattenanalys enligt LV-4a
Analyspaket LOJ-1
TOC 0.1 %
fenolindex

LAK-8c Laktester och analys för grundläggande karakterisering av inert avfall, enligt rekommendationer i NFS 2004:10

Paketinfo

Pris: 22 050 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester > Laktester
Provmängd: ca 3 kg
Provkärl: 2 x 2,3 l plasthink
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade tillkommer en kostnad på 965 kr/prov.