Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.1 mg/kg
acenaftylen 0.3 mg/kg
acenaften 0.05 mg/kg
fluoren 0.1 mg/kg
fenantren 0.1 mg/kg
antracen 0.1 mg/kg
fluoranten 0.1 mg/kg
pyren 0.1 mg/kg
bens(a)antracen 0.05 mg/kg
krysen 0.05 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg
bens(a)pyren 0.05 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.05 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.1 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg
PAH, summa 16 0.4 mg/kg
summa övriga PAH 0.2 mg/kg
summa cancerogena PAH 0.3 mg/kg
PCB 28 0.003 mg/kg
PCB 138 0.004 mg/kg
PCB 52 0.005 mg/kg
PCB 153 0.006 mg/kg
PCB 101 0.007 mg/kg
PCB 180 0.008 mg/kg
PCB 118 0.009 mg/kg
summa PCB 7 0.01 mg/kg
bensen 0.2 mg/kg
summa xylener 0.50 mg/kg
toluen 0.20 mg/kg
etylbensen 0.20 mg/kg
mineralolja >C10-C40 50 mg/kg

LOJ-1 Analys på inert fast material

Paketinfo

Pris: 2 995 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-FID, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Totalhaltsanalyser på inert fast material enl NFS 2004:10.
Se mer information om laktester och analys av avfall.