Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4,5-T 0.01 µg/l
2,4,5-TP (fenoprop) 0.01 µg/l
2,3,6-triklorbensoesyra 0.1 µg/l
2,4-D 0.01 µg/l
2,4-DB 0.02 µg/l
2,4-DP (diklorprop) 0.01 µg/l
4-CPP 0.01 µg/l
acifluorfen 0.01 µg/l
aminopyralid 0.05 µg/l
bentazon 0.01 µg/l
bromoxynil 0.01 µg/l
dikamba 0.03 µg/l
diklofop 0.02 µg/l
dinoseb 0.02 µg/l
dinoterb 0.03 µg/l
DNOC 0.03 µg/l
fluroxipyr 0.02 µg/l
ioxinil 0.01 µg/l
klopyralid 0.03 µg/l
MCPA 0.01 µg/l
MCPB 0.02 µg/l
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.01 µg/l
pikloram 0.02 µg/l
propoxikarbazonnatrium 0.01 µg/l
triklopyr 0.03 µg/l
triklosan 0.05 µg/l

OV-9 Fenoxisyror och andra herbicider i vatten

Paketinfo

Pris: 1 995 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.