Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
o,p'-DDD 0.01 µg/l
o,p'-DDE 0.01 µg/l
o,p'-DDT 0.01 µg/l
p,p'-DDD 0.01 µg/l
p,p'-DDE 0.01 µg/l
p,p'-DDT 0.01 µg/l
DDT,DDD,DDE, summa 0.01 µg/l
alfa-endosulfan 0.01 µg/l
aldrin 0.005 µg/l
dieldrin 0.01 µg/l
aldrin-dieldrin, summa 0.01 µg/l
endrin 0.01 µg/l
isodrin 0.01 µg/l
pentaklorbensen 0.01 µg/l
hexaklorbensen 0.005 µg/l
hexaklorbutadien 0.01 µg/l
heptaklor 0.01 µg/l
cis-heptaklorepoxid 0.01 µg/l
trans-heptaklorepoxid 0.01 µg/l
alfa-HCH 0.01 µg/l
beta-HCH 0.01 µg/l
gamma-HCH (lindan) 0.01 µg/l
hexakloretan 0.01 µg/l
telodrin 0.01 µg/l
diklobenil 0.01 µg/l
imidakloprid 0.01 µg/l
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 µg/l
dikofol 0.02 µg/l
klordan 0.02 µg/l
endosulfansulfat 0.02 µg/l

OV-3j Pesticider i vatten enligt SGI handbok för handelsträdgårdar, exkl. tetradifon

Paketinfo

Pris: 4 390 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 2x250 ml mörk glasflaska + 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: GC-ECD
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.