Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4-D 0.05 µg/l
2,4-DP (diklorprop) 0.05 µg/l
atrazin 0.05 µg/l
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.05 µg/l
bentazon 0.05 µg/l
bitertanol 0.05 µg/l
boskalid 0.05 µg/l
cyanazin 0.05 µg/l
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.05 µg/l
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.05 µg/l
desetylatrazin 0.05 µg/l
desisopropylatrazin 0.05 µg/l
dimetoat 0.05 µg/l
diuron 0.05 µg/l
etofumesat 0.05 µg/l
fenoxaprop 0.05 µg/l
fluroxipyr 0.05 µg/l
imazapyr 0.05 µg/l
imidakloprid 0.05 µg/l
isoproturon 0.05 µg/l
klopyralid 0.05 µg/l
kloridazon 0.05 µg/l
kvinmerac 0.05 µg/l
MCPA 0.05 µg/l
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.05 µg/l
metalaxyl (isomerer) 0.05 µg/l
metamitron 0.05 µg/l
metazaklor 0.05 µg/l
metribuzin 0.05 µg/l
simazin 0.05 µg/l
terbutylazin 0.05 µg/l
foramsulfuron 0.05 µg/l
klorsulfuron 0.05 µg/l
metsulfuron-metyl 0.05 µg/l
nikosulfuron 0.05 µg/l
pirimikarb 0.05 µg/l
propyzamid 0.05 µg/l
rimsulfuron 0.05 µg/l
sulfosulfuron 0.05 µg/l
tifensulfuronmetyl 0.05 µg/l
triasulfuron 0.05 µg/l
tribenuronmetyl 0.05 µg/l
triflusulfuron-metyl 0.05 µg/l

OV-3e Pesticider i vatten

Paketinfo

Pris: 3 530 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 120 ml
Provkärl: 3x40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja