Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alaklor 0.01 µg/l
o,p'-DDD 0.01 µg/l
o,p'-DDE 0.01 µg/l
o,p'-DDT 0.01 µg/l
p,p'-DDD 0.01 µg/l
p,p'-DDE 0.01 µg/l
p,p'-DDT 0.01 µg/l
diklobenil 0.05 µg/l
alfa-endosulfan 0.01 µg/l
beta-endosulfan 0.01 µg/l
aldrin 0.005 µg/l
dieldrin 0.01 µg/l
endrin 0.01 µg/l
isodrin 0.01 µg/l
1,2,3,4-tetraklorbensen 0.01 µg/l
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen 0.02 µg/l
pentaklorbensen 0.01 µg/l
hexaklorbensen 0.005 µg/l
hexaklorbutadien 0.01 µg/l
heptaklor 0.01 µg/l
cis-heptaklorepoxid 0.01 µg/l
trans-heptaklorepoxid 0.01 µg/l
alfa-HCH 0.01 µg/l
beta-HCH 0.01 µg/l
delta-HCH 0.01 µg/l
epsilon-HCH 0.01 µg/l
gamma-HCH (lindan) 0.01 µg/l
hexakloretan 0.01 µg/l
metoxyklor 0.01 µg/l
telodrin 0.01 µg/l
trifluralin 0.01 µg/l
dikofol 0.03 µg/l
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 µg/l

OV-3a Klorerade pesticider i vatten

Paketinfo

Pris: 1 735 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.