Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFOA perfluoroktansyra 0.0010 µg/l
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.0010 µg/l

OV-34c Perfluorerade ämnen, PFAS (2) (låg rapp. gräns) i vatten

Paketinfo

Pris: 2 730 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml PE-HD plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Gäller endast rena vatten.
1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.