Provtyp: Vatten
Analystyp: Mikroplast och partiklar
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

A-7g-Bas Mikroplaster exklusive svarta partiklar i yt- och grundvatten

Paketinfo

Pris: 4 500 SEK / prov
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Mikroplast och partiklar
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: FTIR
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Instruktion: Placera en aluminiumfolie mellan glasflaska och plastlock för att undvika kontamination från plastlocket.
Anmärkningar: Identifiering av polymerer.