Provtyp: Vatten
Analystyp: Kombinationspaket
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BOD7, biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 1 mg/l
pH 3-11 pH enh
COD-Cr 5 mg/l
oljeindex 50 µg/l
Cr, krom 0.9 µg/l
Cu, koppar 1 µg/l
Ni, nickel 0.6 µg/l
Cd, kadmium 1 0.05 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
Zn, zink 4 µg/l
Summa Pb, Ni, Cr 1 µg/l

Fordonstvätt

Paketinfo

Pris: 2 205 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Kombinationspaket
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska + 500 ml plastflaska + 60 ml plastflaska + 250 ml plastflaska
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Metallanalysen utförs med uppslutning.
För tillägg av DEHP, di(2-etylhexyl)ftalat, vänligen se paket Fordonstvätt, tillägg DEHP.
Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.

1 För prover med höga halter molybden kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.