Provtyp: Vatten
Analystyp: Kombinationspaket
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 0.5 µg/l

Fordonstvätt, tillägg DEHP (di(2-etylhexyl)ftalat)

Paketinfo

Pris: 945 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Kombinationspaket
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.