Provtyp: Vatten
Analystyp: Kombinationspaket
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
oljeindex 50 µg/l
Cr, krom 0.9 µg/l
Cu, koppar 1 µg/l
Ni, nickel 0.6 µg/l
Cd, kadmium 1 0.05 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
Zn, zink 4 µg/l
Summa Pb, Ni, Cr 1 µg/l

Fordonstvätt Bas

Paketinfo

Pris: 1 470 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Kombinationspaket
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska + 60 ml plastflaska
Metod: Olja GC-FID. Metaller enligt V-3b.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Metallanalysen utförs med uppslutning.
För tillägg av DEHP, di(2-etylhexyl)ftalat, vänligen se paket Fordonstvätt, tillägg DEHP.

1 För prover med höga halter molybden kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.