Provtyp: Vatten
Analystyp: Kombinationspaket
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
färg 2 mg Pt/l
konduktivitet 1 mS/m
pH 3-11 pH enh
alkalinitet 1 2,4 mg/l HCO3
turbiditet 1 1,0 FNU
klorid 0.1 mg/l
sulfat 5.0 mg/l
fluorid 0.2 mg/l
ammonium 0.05 mg/l
ammoniumkväve 0.04 mg/l
nitrat 0,27 mg/l
nitrat-kväve 0.06 mg/l
nitrit 1 0.005 mg/l
nitrit-kväve 1 0.002 mg/l
kväve, total 1.0 mg/l
fosfat 0.04 mg/l
fosfat-fosfor 0.01 mg/l
fosfor, total 0.03 mg/l
TOC 0.5 mg/l
DOC (löst organiskt kol) 0.5 mg/l
BOD7, biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 1.0 mg/l
Ca, kalcium 0.005 mg/l
K, kalium 0.015 mg/l
Fe, järn 2 µg/l

Deponipaket

Paketinfo

Pris: 2 205 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Kombinationspaket
Provkärl: 60 ml plastflaska + 2x250 ml plastflaska + 1 l plastflaska
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.
Vattenprover som innehåller sediment dekanteras innan analys av metaller.

1 Analys utförs >24 timmar efter ankomst till laboratoriet.