Provtyp: Vatten
Analystyp: Kombinationspaket
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tributyltenn (TBT) 20 ng/l
Cu, koppar 0.1 mg/l
Cu, koppar (filtrerat) 0.05 mg/l
irgarol (cybutryn) 0.1 µg/l
Zn, zink 0.2 mg/l
Zn, zink (filtrerat) 0.1 mg/l

Båtbottentvätt enl. HaVs rapport 2012:10, reviderad 2015

Paketinfo

Pris: 3 885 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Kombinationspaket
Provkärl: 250 ml brun glasflaska + 2x60 ml plastflaska
Express: Nej
Ackreditering: Ja