Provtyp: Vatten
Analystyp: Isotoper
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
U-234 (uran-234) 1 pg/L
U-235 (uran-235) 0.02 ng/l
U-238 (uran-238) 0.1 ng/l

IR-U Uranisotoper (U-234, U-235, U-238) i vatten

Paketinfo

Pris: 1 740 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Provtyp: Vatten
Analystyp: Isotoper
Provmängd: min. 60 ml
Provkärl: 60 ml plastflaska
Metod: ICP-SFMS, SS-EN ISO17294-2
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna hänvisar till ett dricksvatten alternativt ett naturligt sötvatten. Kraftigare matris kommer att höja redovisade rapporteringsgränser.