Provtyp: Vatten
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.3 µg/l
Ba, barium 0.04 µg/l
Ca, kalcium 100 µg/l
Cd, kadmium 1 0.02 µg/l
Co, kobolt 0.02 µg/l
Cr, krom 0.04 µg/l
Cu, koppar 0.2 µg/l
Fe, järn 2 µg/l
Hg, kvicksilver 0.002 µg/l
K, kalium 400 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l
Mn, mangan 0.04 µg/l
Mo, molybden 0.04 µg/l
Na, natrium 100 µg/l
Ni, nickel 0.2 µg/l
P, fosfor 5 µg/l
Pb, bly 0.1 µg/l
Si, kisel 40 µg/l
Sr, strontium 2 µg/l
Zn, zink 0.8 µg/l

V-6 Grundämnen i brackvatten, max 1.2% salt

Paketinfo

Pris: 1 300 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 60 ml
Provkärl: 60 ml kontrollerad plastflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Skölj ur provkärlet 1-2 gånger innan provtagning med samma vattentyp som analysprov.
Anmärkningar: Vattenprover som innehåller bottensats dekanteras före konservering om inte filtrering har beställts. Pris för dekantering eller filtrering tillkommer.
Pris för enstaka element: 345 SEK. Efterföljande element: 190 SEK/element.
Pris för tilläggselement inom ackrediteringen: 190 SEK/element. För tillgängliga element och LOQ, se Tilläggspaket - metaller. Pris för övriga element: vänligen kontakta laboratoriet.

1 För prover med höga halter molybden kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.