Provtyp: Vatten
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 200 µg/l
As, arsenik 100 µg/l
B, bor 20 µg/l
Ba, barium 10 µg/l
Ca, kalcium 200 µg/l
Cd, kadmium 20 µg/l
Co, kobolt 20 µg/l
Cr, krom 30 µg/l
Cu, koppar 10 µg/l
Fe, järn 40 µg/l
K, kalium 400 µg/l
Li, litium 10 µg/l
Mg, magnesium 200 µg/l
Mn, mangan 10 µg/l
Mo, molybden 20 µg/l
Na, natrium 500 µg/l
Ni, nickel 40 µg/l
Pb, bly 100 µg/l
Si, kisel 40 µg/l
Sr, strontium 2 µg/l
V, vanadin 10 µg/l
Zn, zink 10 µg/l

V-4b Metaller (22) i förorenat vatten efter uppslutning

Paketinfo

Pris: 1 025 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 60 ml
Provkärl: 60 ml plastflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 345 SEK. Efterföljande element: 190 SEK/element.