Provtyp: Vatten
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
B, bor 1 6 µg/l
Be, beryllium 0.5 µg/l
Cs, cesium 1 0.06 µg/l
Li, litium 10 µg/l
Rb, rubidium 1 0.06 µg/l
S, svavel 200 µg/l
Sb, antimon 1 0.1 µg/l
Se, selen 3 µg/l
Si, kisel 100 µg/l
Sn, tenn 0.5 µg/l
Sr, strontium 2 µg/l
Ti, titan 0.6 µg/l
Tl, tallium 0.1 µg/l
U, uran 0.02 µg/l

V-3b-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Pris/tilläggselement: 190 SEK
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 60 ml
Provkärl: 60 ml plastflaska
Metod: ICP-AES/ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris som tillägg till paket V-3b: 190 SEK/element
Pris för enstaka element: 505 SEK. Efterföljande element: 190 SEK/element.

1 Parametern är ej ackrediterad