Provtyp: Vatten
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ce, cerium 0.05 µg/l
Dy, dysprosium 0.05 µg/l
Er, erbium 0.05 µg/l
Eu, europium 0.05 µg/l
Gd, gadolinium 0.05 µg/l
Ho, holmium 0.05 µg/l
La, lantan 0.05 µg/l
Lu, lutetium 0.05 µg/l
Nd, neodym 0.05 µg/l
Pr, praseodym 0.05 µg/l
Sc, skandium 0.05 µg/l
Sm, samarium 0.05 µg/l
Tb, terbium 0.05 µg/l
Tm, tulium 0.05 µg/l
Y, yttrium 0.05 µg/l
Yb, ytterbium 0.05 µg/l

V-3a-REE Sällsynta jordartsmetaller (REE) i förorenat vatten utan uppslutning

Paketinfo

Pris: 1 430 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 60 ml
Provkärl: 60 ml plastflaska
Metod: ICP-SFMS
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 425 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Pris som tillägg till COMP-paket: 230 SEK/element
Vattenprover som innehåller bottensats dekanteras före konservering om inte filtrering har beställts. Pris för dekantering eller filtrering tillkommer.
Vid 2-dagars eller snabbare analys ska provet skickas direkt till ALS laboratoriet i Luleå. Vid frågor vänligen kontakta oss.