Provtyp: Vatten
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ce, cerium 0.005 µg/l
Dy, dysprosium 0.005 µg/l
Er, erbium 0.005 µg/l
Eu, europium 0.005 µg/l
Gd, gadolinium 0.005 µg/l
Ho, holmium 0.005 µg/l
La, lantan 0.005 µg/l
Lu, lutetium 0.005 µg/l
Nd, neodym 0.005 µg/l
Pr, praseodym 0.005 µg/l
Sc, skandium 0.005 µg/l
Sm, samarium 0.005 µg/l
Tb, terbium 0.005 µg/l
Tm, tulium 0.005 µg/l
Y, yttrium 0.005 µg/l
Yb, ytterbium 0.005 µg/l

V-2-REE Sällsynta jordartsmetaller (REE) i sötvatten

Paketinfo

Pris: 1 150 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 60 ml
Provkärl: 60 ml kontrollerad plastflaska
Metod: ICP-SFMS
Ackreditering: Nej
Instruktion: Skölj ur provkärlet 1-2 gånger innan provtagning med samma vattentyp som analysprov.
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 345 SEK. Efterföljande element: 190 SEK/element.
Vattenprover som innehåller bottensats dekanteras före konservering om inte filtrering har beställts. Pris för dekantering eller filtrering tillkommer.
Pris som tillägg till COMP-paket: 190 SEK/element